Tillsammans med producent hitta miljövinster genom att optimera produktionsprocessen för att skapa användningsbart restmaterial.

Resultatet blir färre transporter genom materialets livscykel, minskad energiåtgång än vid återvinning och klart bättre miljövärden än de fall restmaterialet går på deponi. Vi har med WastenoWastes filosofi effektiviserat produktionsprocessen och minskat CO2-utsläppen jämfört med motsvarande produktion av nytt eller återvunnet material.


Lärketorpsvägen 6, 441 60 Alingsås | WasteNoWaste.se | info@WasteNoWaste.se | 010-8885386 |