För en hållbar framtid måste konsumtionssamhället förändras. Att människan tvärt ska sluta köpa nya nyttoprylar är förmodligen inte genomförbart. Att köpa produkter som i tillverkningen bidrar till ett minskat resursslöseri skapar i sig förändring. WasteNoWaste bidrar till förändringen genom att skapa funktionella produkter av restmaterial från industrin. Detta är ett bra alternativ.

Inuiterna på Grönland är en grupp människor som fortfarande utnyttjar det mesta av det som de fångar, WasteNoWaste har ett liknande tankesätt. Allt restmaterial kan användas på något sätt. En del går med fördel till återvinning och blir nytt material. Andra delar fungerar alldeles utmärkt att skapa nya produkter av, utan hela återvinningsprocessen.

Detta är WasteNoWaste.


Lärketorpsvägen 6, 441 60 Alingsås | WasteNoWaste.se | info@WasteNoWaste.se | 010-8885386 |